Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2009

Το logo μας...

Λατινική απόδοση της αρχής ενός από τους γνωστότερους αφορισμούς του Κώου Ιπποκράτη....
"Ο βίος βραχύς, η τέχνη μακρά(επίπονη), η ευκαιρία διαφεύγουσα, η πείρα παραπλανητική, η κρίση δύσκολη...."