Κυριακή, 11 Ιουλίου 2010

Ραφήνα



Λάδι σε καμβά
(50x70)cm2

Άνοιξη



Λάδι σε καμβά
(80x60)cm2



























Λάδι σε καμβά
(50x70)cm2

Γκάζι



Λάδι σε καμβά
(50x70)cm
2